Menu
Košík

Obchodné podmienky

OBJEDNÁVKA TOVARU 

Produkty ponúkané na našej stránke si môžete objednať:

 • vyplnením internetovej objednávky podľa určeného postupu
 • telefonicky na  0915 292 100
 • e-mailom na info@firesystem.sk

 

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Objednávku je možné zrušiť do 12 hod. od objednania a to:


DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Objednaný tovar Vám zašleme spolu s daňovým dokladom na vami zvolenú dodaciu adresu.

 

 Predávajúci sa zaväzuje

 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky
 • na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene
 • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
 • tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky

Tovar odosielame do 2 pracovných dní pokiaľ je na sklade - ostatné dodacie termíny sú individuálne závislé na druhu a počtu tovaru.


Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar
 • zaplatiť za dodaný tovar v jeho dohodnutej cene


Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom
 • za poškodenie tovaru zavinené prepravcom
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu /dodávateľa/ v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne v dôsledku zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

REKLAMÁCIE

Reklamácie sú vybavované:

 • telefonicky na čísle 0915 292 100 v prac.dňoch od 9.00 - 17.00
 • e-mailom info@firesystem.sk
 • poštou, spolu s reklamovaným tovarom prosíme priložiť aj sprievodný list s popisom závady na tovare

Pri oprávnenej reklamácii vám reklamovaný tovar obratom vymeníme za nový ak bude na sklade k dispozícii, po dohode so zákazníkom zašleme iný náhradný tovar alebo vrátime sumu za reklamovaný tovar.

 
ZÁRUKA

 • Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja
 • Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia.
 • Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý je mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou zákazníka

ODPORÚČAME

Pokiaľ neobdržíte od nás tovar v očakávanom termíne, čo najskôr nás prosím kontaktujte na čísle 0915 292 100, resp. e-mailom info@firesystem.sk Potvrdíme vám odoslanie zásielky a poskytneme podacie číslo nedodanej zásielky, ktorú si potom môžte vyžiadať na príslušnom oddelení vašej pošty. Stáva sa, že pošta nedoručí adresátovi oznámenie o zásielke a potom ju ako nevyžiadanú vráti späť k odosielateľovi.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť rešpektuje Vaše právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov. Zároveň sa zaväzuje chrániť všetky získané osobné údaje, ktoré sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane. Týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov zároveň definujeme pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov. Naše internetové stránky umožňujú používateľom prezerať ich časť bez toho, aby sa museli identifikovať alebo poskytnúť akékoľvek osobné údaje – jedná sa o verejné časti nášho webu. Zároveň časť našich stránok je možné prezerať iba po zaregistrovaní a následnom prihlásení. Toto opatrenie je zavedené z dôvodu obchodnej politiky, nakoľko náš distribučný predaj je primárne určený ďalším predajcom. Takýmto spôsobom majú prístup k cenovým a skladovým informáciám len naši partneri.

Pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov
Naše webové stránky môžu obsahovať prepojenia na nezávislé webové lokality, ktoré nepodliehajú našej kontrole a ani tam neplatia naše Pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov (ďalej len Pravidlá). Nezávislé webové lokality môžu ale nemusia mať svoje vlastné Pravidlá, preto neschvaľujeme a ani neodporúčame tieto webové lokality. Osobné údaje, ktoré poskytnete na nezávislých lokalitách, nie sú pokryté týmito Pravidlami.

Pravidlá sa týkajú predovšetkým osobných údajov, zhromažďovania údajov a vytvárania vyhodnocovacích zostáv. Rozlišujeme osobné údaje a všeobecné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré je možné spájať s menom a osobnou totožnosťou používateľa. Zhromažďovanie týchto údajov nám prináša možnosť lepšie identifikovať potreby používateľov a jasnejšie ich identifikovať, čím vieme zlepšiť naše služby a tým ich spokojnosť. Medzi údaje, ktoré vyžadujeme pri registrácií môžu patriť meno, adresa, názov spoločnosti pre ktorú používateľ pracuje, telefónny kontakt, faxový kontakt, e-mailová adresa, IČO, IČ DPH, ID používateľa, prihlasovacie meno a heslo, platobné a transakčné informácie.

Naša spoločnosť na základe takto zhromažďovaných údajov pomáha svojim používateľom uskutočňovať objednávky alebo iné online transakcie, nadväzuje komunikáciu s používateľmi, uskutočňuje aktívny mailing, aktualizuje svoje reklamné nástroje na webových lokalitách a ponúka ďalší rad služieb, čím vytvára lepšie prostredie pre vzájomnú komunikáciu. Informácie, ktoré sú dostupné našej spoločnosti z oblasti platobných a transakčných informácií sa používajú výhradne na dané účely.

Osobné i všeobecné údaje nikomu nepredávame, nenajímame, neprenajímame, nezdieľame ani inak komerčne nevyužívame. Tieto údaje nám pomáhajú zlepšiť činnosť našej firmy a hlavne našej webovej stránky. V prípade, kedy zdieľanie údajov s treťou stranou vyžaduje súdna žaloba, predvolanie na súd, alebo iné miestne právne predpisy si vyžiadame Váš písomný súhlas.

Naša spoločnosť sa zaväzuje chrániť poskytnuté údaje a vynaložiť maximálne úsilie na ich ochranu a neoprávnené použitie.

Vyjadrením súhlasu s obchodnými podmienkami, vyjadrujete aj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.