Doporučujeme tento postrekovač pre ľudí, ktoré vlastnia prevádzky a potrebujú dezinfikovať priestory, aby tak mohli pokračovať bezpečne pri svojej činnosti.

Výhodou je elektrický pohon, a užívateľ tak nemusí pracovať ručne. Môže si tak sprijemniť dezinfikovanie svoho priestoru bez vynaloženia nadbytočných síl po dobu min. 4 hodín.

Tento produkt zakúpili jednotky dobrovoľných hasičov na dezinfekciu obecných priestorov a pochvaľujú si tento nástroj v pomere ceny a kvality.